Discord

Join 0 other people!

Ranks

View the purchasable ranks on the Store.

Planet Rank

3.00 USD

Star Rank

5.00 USD

Rocket Rank

7.50 USD

Galaxy Rank

14.00 USD

Celestial Rank

25.00 USD

Celestial+ Rank

50.00 USD
Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok